Tillgänglighets-redogörelse

Tillgänglighet för Android

Redogörelsen avser Vårdhjälpen Android version 3.24, offentliggjord den 19 oktober 2020.

Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur Vårdhjälpen Android uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från Vårdhjälpen Android som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Vissa titlar saknar programmatisk definiering.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Statusmeddelanden såsom “inloggning/utloggning genomförd”, “bokning genomförd”, “fil uppladdad” och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. På vissa platser i gränssnittet där en interaktion krävs (ex. att godkänna villkor) kan det tydliggöras för användare av skärmläsare vad de behöver göra för att komma vidare i flödet.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Statusmeddelanden såsom “inloggning/utloggning genomförd”, “bokning genomförd”, “fil uppladdad” och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta kan tydliggöras i högre grad för användare med kognitiv nedsättning.

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vårdhjälpen Android.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Verksamhetschef.

Webbplatsen publicerades den 19 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 oktober 2020.

Tillgänglighet för iOS

Redogörelsen avser Vårdhjälpen iOS version 3.24, offentliggjord den 19 oktober 2020.

Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB står bakom den här mobilapplikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda mobilapplikationen. Det här dokumentet beskriver hur Vårdhjälpen iOS uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Vi är medvetna om att delar av mobilapplikationen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av mobilapplikationen?

Om du behöver innehåll från Vårdhjälpen iOS som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i mobilapplikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet

Den här mobilapplikationen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Vissa titlar saknar programmatisk definiering.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. Formulär är svårt att navigera med skärmläsare och bör förbättras. Vid navigering med skärmläsare till vissa kryssrutor (checkboxar) läses kryssrute-komponenten och dess tillhörande text inte upp tillsammans.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Vid ifyllande av checkbox (kryssruta) vid godkännande av villkor, framgår inte vid användning av skärmläsare om rutan är ikryssad eller urkryssad.

 • Statusmeddelanden såsom “inloggning/utloggning genomförd”, “bokning genomförd”, “fil uppladdad” och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa ikoner som har en betydelse för innehållet saknar beskrivning med skärmläsare.

 • Saknas stöd för att fylla i kontaktinformation automatiskt (auto-fill).

 • Systematisk förstoring av text i appen fungerar i nuläget inte. Däremot fungerar iOS inbyggda zoom-funktion utan problem.

 • I vissa vyer läses sidtitel inte upp först vid användning av skärmläsare, utan läses efter bakåtnavigering. Gränssnittet är dock fullt navigerbart trots detta. Formulär är svårt att navigera med skärmläsare och bör förbättras. Vid navigering med skärmläsare till vissa kryssrutor (checkboxar) läses kryssrute-komponenten och dess tillhörande text inte upp tillsammans.

 • Vissa element saknar eller har icke-optimal etikett.

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta bör tydliggöras i högre grad för användare av skärmläsare.

 • Vid ifyllande av checkbox (kryssruta) vid godkännande av villkor, framgår inte vid användning av skärmläsare om rutan är ikryssad eller urkryssad.

 • Statusmeddelanden såsom “inloggning/utloggning genomförd”, “bokning genomförd”, “fil uppladdad” och dylikt, behöver tydliggöras för användare av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa element saknar eller har icke-optimala etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • I gränssnittet används begreppet “valfri” för valfria inmatningar, där obligatoriska inmatningsfält underförstås. Detta kan tydliggöras i högre grad för användare med kognitiv nedsättning.

Hur vi testat mobilapplikationen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vårdhjälpen iOS.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Verksamhetschef.

Webbplatsen publicerades den 19 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 oktober 2020.

Tillgänglighet för Patientwebb

Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Vårdhjälpen Patientwebb uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Vårdhjälpen Patientwebb som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 3-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.

 • Saknas struktur i delar av tjänsten för att navigera utan muspekare. Informationen och källkoden behöver struktureras om för att stödja detta på ett bättre sätt.

 • Användning utan muspekare stöds inte i alla scenarier. Även viktiga funktioner såsom tidsbokning är otillgängligt för användare utan mus.

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.

 • Webbsidan saknar html-attribut för sidans språk.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.

 • Strukturen i källkoden är inte optimal för navigering utan muspekare.

 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).

 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som “betalning genomförd”, “videobesök bokat”, etc.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Visst bildinnehåll såsom profilbilder har inte ett textalternativ. Trots att bildens innehåll inte är nödvändigt för att förstå innehållet på webbsidan, kunde detta innehåll beskrivas bättre för användare av skärmläsare.

 • Automatisk ifyllning av information stödjs inte. Vissa fält saknas klassificering av vilken typ av information som fältet är till för att innehålla.

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte fokus som de borde vid användning av skärmläsare.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras vid användning av skärmläsare.

 • Komponenters tillstånd förmedlas inte alltid på rätt sätt åt användare med skärmläsare (ex. aktiv-inaktiv, öppen-stängd, etc).

 • Skärmläsare förmedlar inte tillräcklig återkoppling och statusmeddelanden på aktiviteter som “betalning genomförd”, “videobesök bokat”, etc.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vid enbart användning av tabbning mellan element för att navigera tjänsten, begränsas användaren till den nivå att viktiga funktioner blir otillgängliga.

 • Tjänsten innehåller tangentbordsfällor vid viktiga funktioner.

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.

 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Vissa komponenter i tjänsten saknar tillräckligt bra etiketter.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tjänsten saknas struktur för att kunna hoppa över grupperat innehåll.

 • Flertalet sidor saknar sidtitel.

 • Vissa funktioner som att bifoga filer, vissa knappar och ex. teknisktestet saknar fokuserbara komponenter.

 • Vissa element saknar tillräckligt beskrivande etiketter.

 • Alla element får inte synligt fokus som de borde.

 • Instruktioner där det saknas information som är obligatoriskt att fylla i bör förbättras.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 mars 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Vårdhjälpen Patientwebb.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020 och är formellt godkänd av Verksamhetschef.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 oktober 2020.

Vi samarbetar med

Vårdhjälpen är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.