Pressrum

Vårdhjälpen är en del av vård- och omsorgskoncernen Ekebygruppen.
Här kan du ta del av våra pressmeddelanden och publicerade artiklar. 

Vi samarbetar med

Vårdhjälpen är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.