top of page
_53A6587.jpg

Vårdhjälpens verksamhet är avslutad!

Ny digital vårdtjänst öppnar inom kort. För mer information, besök www.meliva.se.
eller kontakta info@vardhjalpen.se

Vår vision

Vår vision är att det ska vara enkelt för dig som patient att få hjälp med hälso- och sjukvård där du behöver den. Vår ambition är att utveckla den svenska hälso- och sjukvården genom att effektivisera och förenkla möjlighet till kontakt mellan patient och vårdpersonal.

Tryggt och enkelt, på dina villkor 

Idén kommer från att allt fler patienter önskar få stöd med sin hälsa digitalt. Vi vill därmed bidra till en mer tillgänglig vård, både digitalt och fysiskt. 

Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB är en del av vård- och omsorgskoncernen Ekebygruppen. Inom koncernen bedrivs bland annat även två stora vårdcentraler, ett center för psykisk hälsa samt boende för unga med psykisk problematik.

Inom samtliga bolag strävar vi ständigt efter att bli ännu bättre och kvalitet genomsyrar allt vi gör. 

Eftersom all vård inte är lämplig/ämnad att ges digitalt ser vi det som en fördel att vi har flera vårdcentraler inom koncernen som bedriver primärvård sedan flera år tillbaka. Vårdhjälpens digitala tjänster ser vi som ett bra komplement till den traditionella fysiska primärvården. 

För oss är det viktigt att du som kund/patient är nöjd. För att uppnå detta tar vi gärna emot synpunkter och klagomål.

För oss är det självklart att leverera säker vård som är ändamålsenlig, evidensbaserad och patientfokuserad. För att säkerställa detta bedriver vi ett strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete. 

Vi har ett team av vårdgivare och utvecklare som kontinuerligt ser till att följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster. 

Bolagsinformation

Vårdhjälpen i Sverige AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 559254-2921

 

Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

 

Digitala Vårdhjälpen är medlem i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

 

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9.

 

Kontorsadress: Ekeby bruk 2L, Uppsala 

Ekebygruppen

Ekebygruppen är en koncern som är verksam inom vård och omsorg.

 

Våra verksamheter finns i Uppsala med omnejd. Där bedriver vi hälso- och sjukvård, främst primärvård samt boendeverksamhet för ungdomar och unga vuxna.

 

Ekebygruppens huvudkontor finns i anrika Ekeby bruk i Uppsala.

 

Bland våra uppdragsgivare finns Region Uppsala, Uppsala kommun och flertalet andra kommuner samt företag, försäkringsbolag, idrottsföreningar och privatpersoner.

 

Läs mer om Ekebygruppen här. 

meliva-logo-greenblack.png

Sedan 2022 är Vårdhjälpen del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus.

bottom of page