Teamet på Vårdhjälpen

Här finner du kontaktuppgifter till oss på Digitala Vårdhjälpen i Sverige AB

Verksamhetschef
Amir Eshghali
verksamhetschef@vardhjalpen.se

IT-support
Manuel Maurette
support@vardhjalpen.se

Ekonomi/administration
Mai Meliane
info@vardhjalpen.se

MAL (Medicinskt ansvarig läkare)
Simon Hellström
mal@vardhjalpen.se

Vi samarbetar med

Vårdhjälpen är en godkänd medicinteknisk produkt. All data överförs krypterat och behandlas enligt dataskyddsförordningen och patientdatalagen.