top of page

Intyg - Hälsokontroller - Vacccination

Hos oss kan du snabbt och smidigt boka tid för intyg, hälsokontroller och vaccination. Läs mer om våra tjänster här nedan. 

Dessa tjänster är ej skattefinansierade och du betalar på den mottagning där du bokar besöket.

Intyg 

Vi erbjuder ett brett utbud av intyg, har korta väntetider och samtliga intyg utförs av leg specialistläkare. 

Grundpris för samtliga intyg är 1500 kr. Vid eventuell provtagning, röntgen eller övrig undersökning tillkommer alltid en extra kostnad. Hela kostnaden betalas på plats. 

Vill du veta exakt vad ditt intyg kommer att kosta innan du bokar tid – ring eller mejla oss innan. 

Intyg är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför ej.

Vid besöket ska du ta med: 
•    All dokumentation och underlag för intyget
•    Legitimation
•    Glasögon (om du använder det)
•    Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi ibland underlaget eller intygsblanketten i förhand för att genomföra bokningen och intyget på rätt sätt. Det kan vara för att förbereda dig inför en provtagning, eller för att boka in till rätt vårdgivare. Vår intygshandläggare kontaktar dig då när du gjort en bokning.

Avbokning: 
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar. Kostnaden för uteblivet besök är ordinarie pris för intyget samt faktureringsavgift 70 kr. 

Avboka din tid genom att ringa oss på 018 – 430 91 02. Om ingen svarar kan du lämna meddelande. 

Följande intyg kan du beställa hos oss

Intyg

 • Intyg till Transportstyrelsen
  Körkort, hälsodeklaration  
  – Buss
  – Lastbil
  – Ambulans
  – Taxi
  – C-D 
  Intyg om ADD/ADHD eller liknande diagnos.
  För intyg gällande ADD/ADHD krävs att du har en bekräftad diagnos och ej pågående utredning eller uppföljning med psykiatrin.      

 • Vilo-EKG, i samband med intyg

 • Flygcertifikat,
  vilo-EKG                 

 • Misshandel                               

 • Utbildningssökande                    

 • Visum (utan provtagning)

 • Behandlingshjälpmedel, eller läkemedel, intyg om innehav av, exempelvis inför en resa (Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)

 • Bilbälte, intyg om befrielse från att använda

 • Handikappfordon, skattebefrielse eller parkeringstillstånd              

 • Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (i andra sammanhang än sjuklön/sjukpenning till FK)   

 • Skolgång, intyg som rör barns skolgång (ex allergier) 

 • Visum (med provtagning)

 • Au-pair/Utlandsarbete friskintyg

 • Studier utomlands 

 • Hälsointyg vid tävling 

 • Bostadsanpassning

 • Adoptionsintyg inkl HIV-test

 • Anställningsintyg, (friskintyg)

 • Arbetsförmedling             

 • Arbetsgivare, intyg vid placering 

 • Boxare/Brottare        

 • Civilförsvar, och militärmyndighet  

 • Dykarcertifikat, exkl lungröntgen 

 • Emigration  

 • Fallskärmshoppning

 • Frisklunga

 • Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.

 • Livsmedelshantering, med avföringsprov            

 • LPT-, LVM-, LVU-intyg

 • Missbruksvård       

 • Rättsintyg     

 • Trav, intyg för licens

 • Flygcertifikat, alla protokoll                              

 • Alkoholpåverkan analys  

 • Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till Migrationsverket eller juridiskt ombud

 • DNA-analys, (provtagning inkl analys)

 • Migrationsverket, intyg och DNA, provtagning vid anhöriginvandring

 • Vårdintyg, för sluten psykiatrisk vård (samhällsorgan)

 • Socialtjänsten

 • Ungdomsvårdsskola    

 • Försäkringsbolag (alla intyg, tex friskintyg/invaliditetsintyg) 

 • Färdtjänst                        

 • Körkort, intyg om sjukdom tex diabetes/ögon  

 • Parkeringstillstånd           

 • Reseåterbud 

Hälsokontroller

 

Har du koll på din hälsa?
Vi vet idag att vår hälsa kan påverkas av många faktorer. Vår miljö och det genetiska arvet har en stor betydelse. Men vi kan även påverka vår hälsa till stor del genom vad vi äter, hur vi rör på oss samt vår konsumtion av alkohol och tobak.

För att du ska må bra behöver både den fysiska hälsan samt den psykiska hälsan vara i balans. Detta kan en hälsokontroll hjälpa dig med.

Följande Hälsoundersökningar kan du boka

Med fysioterapeut

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsokontrollen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Hälsokontrollen ger dig ett tillfälle att reflektera över dina levnadsvanor i en dialog med fysioterapeut. 

Innehåll och upplägg (ca 1h 10 min):

 • Hälsosamtal där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, motion och sömn och stress tas upp och dokumenteras i ett formulär.

 • Provtagning av blodsocker och blodfetter

 • Blodtryck

 • Midjemått

 • Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).

 • Konditionstest på träningscykel.

 • Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.


Kostnad: 1.190 kr

Vad händer efter Hälsokontroll?

Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Tänk på att en hälsokontrollen med fysioterapeut är en bedömning av dina levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd. Vill du boka en sådan kan du istället boka en Hälsoundersökning med läkare läkare

Med specialistläkare

Denna hälsokontroll är en omfattande Hälsoundersökning som inkluderar två besök, det första med fysioterapeut och det andra med Leg. Allmänläkare. 

En hälsoundersökning är en god investering för din framtida hälsa. Vi hjälper dig att uppskatta, förstå och förbättra din hälsa samt fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuell framtida sjukdom i tid. 

 

Innehåll och upplägg

Förberedande besök

Med fysioterapeut (ca 1 timme, 25 min). Under besöket bokas läkarbesöket in (Tillfälle 2). 

 • Bmi och midjemått

 • Blodtryck – Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete

 • EKG (elektrokardiogram) – undersökning av hjärtats elektriska aktivitet

 • Hälso-/livsstilsformulär Samtal om kost, fysisk aktivitet, tobak- alkoholvanor

 • Konditionstest Test av syreupptagingsförmåga samt konditon

 • Kroppsanalys Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).


Provtagning i lab (20 hälsomarkörer)

 • Blodsocker (HbA1C, glukos) – Kan visa tecken på diabetes

 • Blodfetter (Kolesterol, HDL, LDL, Triglycerider) – Är en av riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom

 • Blodstatus (Hemoglobin, Leukocyter, Trombocyter, MCH, MCHC, MCV, Erytrocyter, Hematokrit) – Lågt blodvärde kan vara blodbrist (anemi)

 • Levervärde (ALAT, ALP) – Koll av leverfunktion

 • Sköldkörtel (TSH) – Ämnesomsättningsprov

 • Njure (Kreatinin) – Njurfunktion

 • Järn (Ferritin) – Hur ser din järnstatus ut? Järnbrist är väldigt vanligt, framförallt hos kvinnor.

 

Uppföljande besök med läkare

Med Leg. Allmänläkare
(ca 30 min)

 • Genomgång av resultatet från det förberedande besöket

 • Genomgång av eventuella övriga sjukdomar och medicinering

 • Auskultation lungor och hjärta

 • Neurologi, buk, leder

 • Sammanfattning med en skriftlig helhetsbedömning av ditt hälsotillstånd och eventuellt vidare vårdbehov


Kostnad: 2.690 kr

Obs inför provtagningen vid första tillfället: Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe eller te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. För att urinproverna ska bli riktiga krävs även att du antingen har med morgonurin (i godkänd behållare) eller att du inte har tömt urinblåsan senaste 4 timmarna innan provtagningstillfället. 

Anledningen är att du tar proverna vid första tillfället och dessa behöver analyseras innan tiden till läkare.

 

 

Frågor och svar

Behöver jag tänka på något innan besöket?
– Ta gärna med ombyte till konditionstestet (bekväma kläder, med fördel träningskläder) Omklädningsrum finns. 
– Kom fastande till provtagningstillfället. Endast vatten, kaffe, te (utan mjölk eller socker) rekommenderas att intas 10 timmar innan besöket för bästa resultat. 
– Kom gärna ca 10 min innan ditt bokade besök. 

Vem ska göra en hälsoundersökning?
Alla är välkomna att genomföra en Hälsoundersökning. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Vad händer efter Hälsoundersökning?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator eller psykolog.

Hur bokar jag en hälsoundersökning?
Logga in i Vårdhjälpens app och välj en tid som passar dig. 

Hur betalar jag?
Du betalar i receptionen vid besökstillfället.

Gäller högkostnadskortet?
Nej, eftersom detta är en ej skattefinansierad tjänst gäller ej högkostnadskortet. 

Vad gör jag när jag kommer till mottagningen?
Ta en kölapp till receptionen och visa upp din bokningsbekräftelse. Sedan är det bara att sitta och vänta på din tid.

Vaccination 

Vi vaccinerar mot säsongsinfluensa och TBE på våra fysiska mottagningar i Uppsala.

Vaccinering skyddar befolkningen från svåra sjukdomar som förr gav livslånga problem och ibland var direkt dödliga.

Vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin, det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, virus eller parasiter. Vill du veta mer om vaccinationer så finns det gott om information på 1177.se 

Välkommen att vaccinera dig hos oss! Du bokar smidigt en tid via appen. 

Vi vaccinerar mot:

 • Influensa Kostnad 200 kr. Gratis för dig över 65 år samt dig som tillhör riskgrupp. 

 • TBE Kostnad 330 kr för vuxna och 300 kr för barn.

Läs mer om influensavaccination

Säsongsinfluensan dyker årligen upp i Sverige och är som intensivast under januari och februari. Genom att du vaccinerar dig kan du minska risken att bli sjuk. 

Influensa är en virussjukdom som karaktäriseras av feber, hosta och ont i kroppen. Smittsamheten är mycket stor och vissa som smittas riskerar att bli allvarligt sjuka.

Vi rekommenderar alla att vaccinera sig även om influensan oftast är ofarlig. Tillhör du dock en riskgrupp riskerar du bli svårt sjuk om du drabbas av influensan och det är därför extra viktigt att du vaccinerar dig. 

Det tar ungefär två veckor efter vaccination att få ett fullgott skydd, så tänk på att vara ute i god tid. 

Frågor och svar om influensavaccination:

Vad händer när jag vaccinerar mig?
Vid vaccination mot influensa hjälper du immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset. Risken finns fortfarande kvar att bli sjuk men den är betydligt mindre och symtomen blir mildare.

Vad vaccinerar jag mig mot?
Du vaccinerar dig mot ett virus som orsakar influensan. Viruset är mycket smittsamt och smittar genom luften via exempelvis en nysning eller hostning.

Grundvaccinet är alltid detsamma. Det är ett beprövat vaccin som använts i över 40 år. Vaccinet anpassas sedan efter varje säsong för att klara det senaste viruset och är det bästa påvisade sättet att skydda sig mot influensa.

Skyddet varar endast i 6 månader så man måste vaccinera sig varje år.

Gör det ont?
De flesta upplever inga besvär medan vissa kan känna sig ömma och svullna kring vaccinationsstället. Man kan även få feber men besvären går över inom någon dag.

Vem bör vaccinera sig?
De som inte tillhör en riskgrupp kan själva välja att vaccinera sig för att minska risken för säsongsinfluensan men de som har störst nytta är personer som tillhör en riskgrupp.

Läs mer om TBE-vaccination

Se över ditt skydd mot fästingviruset TBE. Grundvaccinationen består av tre doser.

TBE (tick-borne encephalitis) är en fästingburen virussjukdom som kan orsaka hjärn- eller hjärnhinneinflammation.   

Den senaste tioårsperioden har det geografiska utbredningsområdet för TBE-viruset ökat, bland annat i Uppsala läns kusttrakter. Risken att smittas efter ett enstaka fästingbett är dock liten eftersom det även i riskområdena är få fästingar (högst ett par procent) som bär på viruset.

Det finns idag inget läkemedel som botar TBE, endast behandling som kan lindra symptomen. Därför är det extra viktigt att skydda sig mot TBE om man bor eller rör sig i ett riskområde. 

Om du bor i ett riskområde rekommenderar vi att du vaccinerar dig. Det finns även andra sätt att skydda sig mot fästingbett, som att använda stövlar, långbyxor och långärmade tröjor samt att inspektera hela kroppen noga efter vistelse i ett fästingområde.

Denna fästingburna sjukdom kan inte botas men den kan förebyggas av vaccination.

Vill du läsa mer om TBE-vaccination, klicka här.

Kontakt

Önskar du mer information? 

bottom of page