top of page
Hälsoundersökning Ekeby.jpg

Företagshälsovård

Sjukfrånvaro är en stor kostnad för arbetsgivaren. Bra rutiner för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att snabbt sätta in rehabiliterande åtgärder är av största vikt.

 

Låt oss ta hand om dina anställdas hälsa.

Allt fler företag inser vikten av att personalen är frisk och arbetsför. Arbetsplatsen ska ha en bra arbetsmiljö och vara säker, så de anställda inte riskerar att skadas eller att bli sjuka. Om olyckan ändå är framme är det arbetsgivarens uppgift att ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Tillsammans med företagshälsan görs en behovsanalys, vilken sedan ligger till grund för vilka insatser som ska erbjudas.

Varför ska man välja Uppsala Hälsocenters företagshälsa?

  • Team med bred kompetens och legitimerad vårdpersonal

  • Personligt, flexibelt och skräddarsytt upplägg

  • Förebyggande hälsovård och eget gym

  • Hög servicegrad med en egen kontaktperson

Nedan följer exempel på vad vi kan hjälpa ditt företag med (digitalt/på företagshälsan eller hos er)

Syftet med samtliga hälsokontroller är att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, sömn och stress. 

Många företag väljer att erbjuda samtliga anställda en initial Hälsokontroll. Dels för att screena företagets nuvaranda hälsostatus och dels för att möjligöra planering av förebyggande och korrigerade åtgärder som möjliggör en fortsatt effektiv och bra företagshälsa.

Erbjuds när arbetare är skyldiga att styrka sin arbetsoförmåga med intyg från vårdgivare i och med första dagen för sjukanmälan. Anmälan sker via video med leg. Sjuksköterska.

Det primära syftet med kontakten är att styrka arbetarens nedsatta arbetsförmåga, vid behov erbjuda vidare vård samt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Detta gäller särskilt vid upprepade sjukdomsfall.

Intyget ska innehålla sådan information som kan vara vägledning vid arbetsgivarens
rehabiliteringsplanering. Det är viktigt att uppgifter om sjukdomsorsak behandlas
med stor integritet.

Samtalsstöd/rehabilitering

Psykisk ohälsa kan vara utrycka sig som stress, oro, ångest, depression, sömnproblematik eller nedstämdhet. Det är viktigt att arbetsledningen har skapat förutsättningar för att hantera psykisk ohälsa. Företagshälsan är ett stöd för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa, på individ, grupp och organisationsnivå.

Vårt behandlingsteam består av kurator, psykolog, psykoterapeut och psykiater.

Vi erbjuder heltäckande vård- och behandlingsinsatser för att förebygga och motverka psykisk ohälsa hos de anställda. Vanliga tillstånd som vi behandlar är stress, utmattning, depression, ångest, sömnsvårigheter, konflikter, relationsproblem samt risk- och missbruk av alkohol eller droger. Vi erbjuder även handledning till personalgrupper och chefsstöd.

Beställare kontaktar företagshälsan vid upptäckt av att en medarbetar signalerar stress, ohälsa eller är sjukskriven fler än tex tre tillfällen/6 månader. Syftet med utredningen är att fånga upp och kartlägga orsaker till medarbetarens frånvaro samt stärka dennes hälsa.

Man kan rädda liv om det inträffar ett hjärtstopp på arbetsplatsen genom att vara utbildade i hjärt- och lungräddning. Utbildningen ger alla deltagare livsviktig kunskap i hur man praktiskt ska genomföra hjärt- och lungräddning på både vuxna och barn. 

I utbildningen får man bland annat lära sig:

  • Hur man kontrollerar medvetande, andning och cirkulation

  • Bröstkompressioner och inblåsningar med rätt teknik (HLR) på docka

  • Hur man korrekt lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Hur man åtgärdar ett luftvägsstopp

 

Kursen omfattar både teoretisk och praktisk träning där alla deltagare får träna på en HLR-docka. Alla deltagare får även ett skriftligt kompendium.

Kursen tar ca 4 timmar och efter avslutad utbildning erhålls ett diplom.

Friskhetsintyg, nyanställningsintyg mfl   

Inom bla Ergonomi, kost, stress & sömn, krisstöd, psykisk ohälsa, tobak, ledarskap, fysisk aktivitet och hälsa & livsstil.        

Besök (digitalt eller fysiska besök)

Sjuksköterska, läkare, kurator/psykoterapeut, psykolog, fysioterapeut, dietist mfl

Chefshandledning

För dig som behöver stöd med handledning av dina medarbetare. Leds av psykoterapeut. 

Hälsotester, provtagning, antikroppstest och drogtester erbjuds i företagshälsan eget lab. Vissa provtagningar och tester kan även genomföras på arbetsplatsen. 

Drogprevention

Vi erbjuder randomiserade drogtester på arbetsplats samt framtagande av drogpolicy.

EKG, blodtryck, spirometri, hörselundersökningar, PSA-prov mm

Vi erbjuder antikroppstester (genomgången infektion) och PCR-provtagning (pågående infektion) med kompletterande intyg.

Stina cirkel kontakt.png

Stina Sandberg

Verksamhetschef FrisQa Företagshälsovård

Tel: 073 - 441 23 13

E-post: Stina.sandberg@ekebygruppen.se

 

Vill du veta mer om

företagshälsovård? 

Kontakta mig så berättar jag mer! 

bottom of page