top of page
Social Distancing

Covid-19

I appen kan du boka antikroppstest hos oss på våra mottagningar i Uppsala. Här kan du även läsa mer om de åtgärder som vidtagits på våra fysiska mottagningar för att motverka smittspridning. 

Antikroppstest

För dig som vill veta om du har genomgått en infektion 
För att ta reda på om du har utvecklat antikroppar tar du ett blodprov hos oss. Du betalar 200 kr för provtagningen.
Avgiften ingår inte i högkostnadskyddet.

För att ta testet ska du ha varit symptomfri i minst 14 dagar och det ska ha varit minst två veckor sedan du tillfrisknade för att testet ska fungera. 

Provtagning för covid-19 erbjuds från 16 år
Provtagning erbjuds från 16 år. Barn testas inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt. Det beror på att barn inte utvecklar antikroppar i samma utsträckning som vuxna och det gör provsvaren alltför osäkra.

Mer information om hur det går till och för att läsa mer –klicka här för att komma till Region Uppsalas informationssida. 

PCR-test inkl intyg

För dig som vill veta om du har en pågående infektion 

 

Denna tjänst kommer aktiveras inom kort. 

Intyg kan även utfärdas i samband med resa till länder som kräver intyg på genomfört test för pågående infektion. 

Åtgärder på våra fysiska mottagningar

Med anledning av spridning av Covid-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi hanterar situationen inom koncernen för att du som kund/patient ska känna dig trygg hos oss.
Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder: 
 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Entrévärd utanför som screenar besökare för förkylningssymptom.

 • Utökat möjlighet för digitala vårdbesök.

 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.

 • När man som patient bokar tid görs alltid en individuell bedömning om fysiskt besök är lämpligt eller om man ska träffa sin vårdgivare via video. 

 • Gymmet stängt för riskgrupper.

 • Gruppverksamheter inställda.

 • Installerat ett separat luftvägsrum för patienter med misstänkt/bekräftad smitta. 

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 

bottom of page